Data

FilterActive filter: Inrichtingsplannen | Herstellen

Bodemenergieplannen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Een bodemenergieplan voor open- en gesloten bodemenergiesystemen is een middel om de ondergrond te ordenen, zodat in gebieden met veel ondergrondse belangen, ruimte is voor de toepassing van bodemenergie. Een bodemenergieplan kan uitgewerkt worden voor zowel open- als gesloten systemen, of voor een type bodemenergie afzonderlijk. Indien een bodemenergieplan aanwezig is voor een locatie waar bodemenergie toegepast wordt, dan dient met het plan hiermee rekening te worden gehouden. Voor sommige bodemenergieplannen geldt dat de bijbehorende regels een advies is dat opgevolgd kan worden. In de meeste gevallen schrijven de bodemenergieplannen regels voor die afdwingbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodemenergieplan

  20-12-2018, WMS,
 • Anders_WKO_Bodemenergieplannen:Bodemenergieplan

  20-12-2018, WFS,

Interferentiegebieden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Per 1 juli 2013 is het Wijzingsbesluit Bodemenergiesystemen van kracht. Dit besluit omvat een zestal besluiten die de regulering van gesloten bodemenergiesystemen mogelijk maakt. Hierdoor kan een gemeente of eventueel een provincie zogenoemde interferentiegebieden aanwijzen. Binnen een interferentiegebied zijn alle gesloten bodemenergiesystemen vergunningplichtig. Eventueel kunnen aanvullende beleidsregels gelden. Dit bestand bevat de door gemeente en eventueel provincie aangewezen grenzen van de interferentiegebieden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Interferentiegebieden

  20-12-2018, WMS,
 • WKO_Interferentiegebieden:Interferentiegebieden

  20-12-2018, WFS,