Data

FilterActive filter: Landelijke Gebieden | Herstellen

Leadergebieden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

LEADER is een onderdeel van POP3. LEADER is de afkorting voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale.
LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER.
De Lokale Actie Groepen (LAG) leiden de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Voor POP3 in de provincie Zuid-Holland betreft het de LAG Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden. Beide LAGs leiden de plaatselijke ontwikkeling aan de hand van hun Lokale Ontwikkelingstrategie (LOS). Hierin staan selectiecriteria, waarmee projecten worden beoordeeld om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

  • Leadergebied

    20-12-2018, WMS,
  • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:Leadergebied

    20-12-2018, WFS,