Data

FilterActive filter: Luchtvaart | Herstellen

Geluidszonering Schiphol 20 Ke-contour

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Het beperkingengebied van de luchthaven Schiphol inclusief de 20 KE-contour.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • 20 Ke-contour Luchthaven Schiphol

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_geluid_WFS:Luchthaven_Schiphol_20_Ke-contour

  20-12-2018, WFS,

Beschermzone voor luchtvaartbeperking

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

zone rondom Natura2000 gebieden, tijdens broedseizoen en buiten broedseizoen

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Beschermingszones - broedseizoen

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtvaart_WFS:Beschermingszones_luchtvaartbeperking

  20-12-2018, WFS,

Luchtvaartbeperkingen rondom woongebieden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

250 meter zone rondom aaneengesloten woonbebouwing, gebaseerd op woonterrein gegevens van bodemgebruik in 2010. Met betrekking tot tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • Luchtvaartbeperking - 250m

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtvaart_WFS:Woonzone_luchtvaartbeperking_-_250m

  20-12-2018, WFS,

Geluidszonering Rotterdam Airport - Terrein

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Op grond van de luchtvaartwet is bepaald waar de geluidszones rond binnenlandse vliegvelden liggen. De overheid heeft de geluidszones in hoofdzaak vastgesteld om de geluidsoverlast voor omwonenden van luchthavens binnen de perken te houden. Daarnaast hebben de zones een functie uit het oogpunt van ruimtelijke ordening. Binnen de zones gelden bijvoorbeeld beperkingen voor nieuwbouw en voor de vestiging van bepaalde bedrijven en reeds aanwezige geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen, et cetera) worden zonodig geïsoleerd.
Rotterdam Airport ligt aan de noordelijke stadsrand van Rotterdam. Het luchtverkeer kan gebruik maken van een verharde baan van 2200 x 45 meter. De baan is geschikt voor gebruik tijdens minder gunstige weersomstandigheden. Er geldt 's nachts een nachtregime. Op Rotterdam Airport worden, afgezien van de vluchten met de kleine luchtvaart vooral lijnvluchten uitgevoerd en in mindere mate charter- en vrachtvluchten.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Rotterdam Airport terrein

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_geluid_WFS:Rotterdam_Airport_terrein

  20-12-2018, WFS,

Geluidszonering Rotterdam the Hague Airport - 20-45 KE

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Op grond van de luchtvaartwet is bepaald waar de geluidszones rond binnenlandse vliegvelden liggen. De overheid heeft de geluidszones in hoofdzaak vastgesteld om de geluidsoverlast voor omwonenden van luchthavens binnen de perken te houden. Daarnaast hebben de zones een functie uit het oogpunt van ruimtelijke ordening. Binnen de zones gelden bijvoorbeeld beperkingen voor nieuwbouw en voor de vestiging van bepaalde bedrijven en reeds aanwezige geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen, et cetera) worden zonodig geïsoleerd.

Rotterdam Airport ligt aan de noordelijke stadsrand van Rotterdam. Het luchtverkeer kan gebruik maken van een verharde baan van 2200 x 45 meter. De baan is geschikt voor gebruik tijdens minder gunstige weersomstandigheden. Er geldt 's nachts een nachtregime. Op Rotterdam Airport worden, afgezien van de vluchten met de kleine luchtvaart vooral lijnvluchten uitgevoerd en in mindere mate charter- en vrachtvluchten.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Geluidszonering Rotterdam Airport Ke-contouren

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_geluid_WFS:Geluidszonering_Rotterdam_Airport_Ke-contouren

  20-12-2018, WFS,

Plaatsgebonden risico Rotterdam the Hague Airport

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Plaatsgebonden Risico (PR) contouren afkomstig uit MER Rotterdam Airport Zoneaanpassing 2008, alternatief 4C.
Deze PR contouren stemmen overeen met de EV consequenties van het “Wijzigingsbesluit van de Aanwijzing luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport” uit 2010 en zijn daarom als vigerend te zien.
Vigerend is in het kader van het Interim-Toetsingskader Rotterdam Airport (2001). De oude PR-contouren afkomstig uit een eerdere MER (2001) zijn in dit opzicht vervallen.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Plaatsgebonden risico Rotterdam the Hague Airport

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtvaart_WFS:Plaatsgebonden_risico_Rotterdam_the_Hague_Airport

  20-12-2018, WFS,