Data

FilterActive filter: Stabiliteit | Herstellen

Signaleringskaart Totaalkaart Bodemdaling

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De Signaleringskaart Bodemdaling signaleert welke gebieden (sterk) bodemdalingsgevoelig zijn. Hiervoor zijn verschillende gedetailleerde kaarten gebruikt en geaggregeerd tot één kwalitatieve interpretatie. De totaalkaart is opgebouwd uit hexagonen van 250 meter, waarin informatie is samengevoegd uit de onderliggende kaarten ‘stabiliteit’, ‘veenoxidatie’ en ‘draagkracht’. De hexagonen maakten deze samenvoeging technisch mogelijk en voorkomen dat de informatie op perceel-niveau wordt gebruikt.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Totaalkaart

  20-12-2018, WFS,
 • Totaalkaart

  20-12-2018, WMS,

Signaleringskaart Veenoxidatie

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De signaleringskaart veenoxidatie signaleert welke gebieden in de provincie Zuid-Holland (sterk) gevoelig zijn voor veenoxidatie. Voor verschillende soorten ruimtegebruik wordt in Nederland het grondwaterpeil beheerst. Koeien zakken bijvoorbeeld weg in het veen als de bodem te nat is. Peilbeheersing heeft echter als gevolg dat de ‘droge’ veengrond boven de grondwaterspiegel daalt; door inklinking van de bodem en oxidatie van organische stof. Zo belandt bodemdaling en het grondwaterpeil in een vicieuze cirkel: de bodem daalt, het peil moet verlaagd worden, de bodem daalt… enzovoorts. De veenoxidatiekaart laat zien waar de bodem (sterk) gevoelig is voor daling door veenoxidatie.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Veenoxidatie

  20-12-2018, WFS,
 • Veenoxidatie

  20-12-2018, WMS,

Signaleringskaart Stabiliteit

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De mate waarin de bodem beweegt is afhankelijk van de stabiliteit. Op basis van het aandeel klei en veen in de bovenste 8 meter van de bodem geeft deze kaart een inschatting van de bodemstabiliteit aan: waar zijn de slappe gronden van Zuid-Holland?

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Stabiliteit

  20-12-2018, WFS,
 • Stabiliteit

  20-12-2018, WMS,