Data

FilterActive filter: Veiligheid | Herstellen

Veiligheid - Vaarwegbeleid (ruimtelijke verordening)

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Selectie uit de risicokaart: Nieuwe Waterwegcontour tbv vaarwegbeleid (Ruimtelijke Verordening)

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Vaarwegbeleid - ruimtelijk verordening

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_overig_WFS:Vaarwegbeleid_-_ruimtelijk_verordening

  20-12-2018, WFS,

FUNCTIEKAART WATER - Zwemwaterlocaties

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Jaarlijks kunnen de zwemwaterlocaties in regionale wateren worden vastgesteld middels een partiële herziening van het Waterplan. Na vaststelling zullen deze locaties worden gecontroleerd op zwemwaterkwaliteit en veiligheid en worden er zo nodig negatieve zwemadviezen of zwemverboden ingesteld.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Water_Water_functiekaart_WFS:Zwemwaterlocaties

  20-12-2018, WFS,
 • Zwemwaterlocaties

  20-12-2018, WMS,

Plaatsgebonden risico Rotterdam the Hague Airport

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Plaatsgebonden Risico (PR) contouren afkomstig uit MER Rotterdam Airport Zoneaanpassing 2008, alternatief 4C.
Deze PR contouren stemmen overeen met de EV consequenties van het “Wijzigingsbesluit van de Aanwijzing luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport” uit 2010 en zijn daarom als vigerend te zien.
Vigerend is in het kader van het Interim-Toetsingskader Rotterdam Airport (2001). De oude PR-contouren afkomstig uit een eerdere MER (2001) zijn in dit opzicht vervallen.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Plaatsgebonden risico Rotterdam the Hague Airport

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtvaart_WFS:Plaatsgebonden_risico_Rotterdam_the_Hague_Airport

  20-12-2018, WFS,