Data

FilterActive filter: Waterwegen | Herstellen

Functiekaart water - Provinciale vaarwegen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Onderdeel van de Functiekaart water van het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015. Deze wateren hebben de functie provinciale vaarweg.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • Provinciale vaarwegen

  20-12-2018, WMS,
 • Water_Water_functiekaart_WFS:Provinciale_vaarwegen

  20-12-2018, WFS,

DBI Areaal beheer - Trajectindeling vaarwegen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Het bestand bevat de as van de vaarweg en is opgeknipt in trajecten zoals in gebruik bij DBI

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Trajectindeling vaarwegen

  20-12-2018, WMS,
 • Verkeer_Verkeer_opendata_totaal_WFS:Trajectindeling_vaarwegen

  20-12-2018, WFS,

Functiekaarten vaarwegen - Archeologische aandachtsgebieden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Uitgangspunt voor het creëren van deze kaarten is het bepalen van de as van de vaarweg. Deze aslijn is aan de hand van een berekening in ArcGis, nauwkeurig uitgezet. Hierbij is gebruik gemaakt van de oeverlijnen zoals vastgelegd in het huidige areaal GIS bestand. Gezien de onregelmatige structuur van de oevers leverde dit een nogal hoekige middenlijn op. Vandaar dat deze middenlijn deels door generalisatie, en deels met de hand is bijgesteld.

Aan de hand van deze aslijn zijn de minimale vaargeulbreedtes uitgezet, zoals deze gelden voor dat specifieke traject. Dit is berekend door vanuit de middenlijn de helft van de vereiste breedte naar weerzijden uit te zetten (bufferen). Daar waar deze breedte de oevers overschrijdt ontstaan mogelijk infrastructurele knelpunten. Daar waar de vaarweg breder is dan de minimale eis ontstaat mogelijke beleidsruimte. Dit is de ruimte om bij uitwerking nader te bepalen welke functie daaraan wordt toegekend. Voor kunstwerken gelden andere eisen dus zijn hiervoor ook andere breedtes uitgezet.

Om het geheel te completeren zijn de kaarten aangevuld met topografie, kilometrering en nautische functies zoals meerpalen, meerstoelen ed. Op basis van de scheepsafmetingen zijn handmatig wacht- en ligplaatsfuncties ingetekend.

Voor elke functie is een kaartlaag aangemaakt. De functies zijn geinventariseerd, op beheerkaarten opgetekend en handmatig in Auto-Cad vastgelegd. De verkregen bestanden omgezet naar ArcGIS

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • Archeologische aandachtsgebieden

  20-12-2018, WMS,
 • Verkeer_Verkeer_opendata_totaal_WFS:Archeologische_aandachtsgebieden

  20-12-2018, WFS,

DBI Vaarweg - Veiligheidsvaarstrook

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Het bestand bevat de veiligheidsstroken

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • Veiligheidsstrook

  20-12-2018, WMS,
 • Verkeer_Verkeer_opendata_totaal_WFS:Veiligheidsstrook

  20-12-2018, WFS,