Data

FilterActive filter: Wet Op De Ruimtelijke Ordening | Herstellen

Ruimtelijke Plannen Wro

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro.
Bekijk en download de plannen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • manifest.xml

  20-12-2018, XML,
 • bron

  20-12-2018, ,

Visie Ruimte en Mobiliteit

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Onder de noemer Visie ruimte en mobiliteit zijn meerdere producten opgeleverd. De Visie ruimte en mobiliteit is een structuurvisie op provinciaal niveau zoals voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit beleid is verder uitgewerkt in de Programma’s ruimte en mobiliteit. De Verordening ruimte 2014 bevat regels voor gemeentelijke ruimtelijke plannen.
De Visie ruimte en mobiliteit biedt geen vast omlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. De visie geeft zekerheid over een mobiliteitsnetwerk dat op orde is en de reiziger en de vervoerder keuzevrijheid biedt, en bevat voldoende flexibiliteit om in de ruimtelijke ontwikkeling te reageren op maatschappelijke initiatieven. De VRM is per 01-08-2014 in werking getreden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • downloadlocatie

  20-12-2018, ,
 • bron

  20-12-2018, ,
 • plannenviewer

  20-12-2018, ,