Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Archeologie, afzettingen

Waardering: (1 stem)

Dit bestand heeft gegevens over diverse soorten afzettingen:
Zee-afzettingen, in hoofdzaak klei-achtige gronden;
Duinen en strandzanden, langgerekte patronen aan de kust;
Geulafzettingen of stroomgordels zijn de resten van voormalige rivieren en geulen.
Binnenmeren
Rivierduinen of donken, zandige opduikingen aan of onder het oppervlak.
Komafzettingen, klei-achtige gronden.
Er is onderscheid gemaakt in vijf diepteklassen:
Maaiveld (klasse 0);
Binnen 3 m -mv (klasse 1);
Binnen 2-5 m -mv (klasse 2);
Vanaf 5 m -mv (klasse 3);
Pleistoceen en dieperliggende relevante lagen (klasse 4)

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Databestanden

OGC:WMS

Aangemaakt op: 12/20/2018 - 14:33
Last Modified: 12/20/2018 - 14:33

OGC:WFS

Aangemaakt op: 12/20/2018 - 14:33
Last Modified: 12/20/2018 - 14:33

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-01-05T14:27:16.103565
Aangemaakt 2019-01-05T14:27:16.103549
Thema Natuur en milieu
Data-eigenaar Zuid-Holland (provincie)
NGR metadata id ec43a931-5ba8-490d-b25d-89fea41483db
data.overheid.nl package id d0681ae8-c9dd-4a24-8a0b-029a887d1883