FUNCTIEKAART WATER - Zwemwaterlocaties

Waardering: (0 stemmen)

Jaarlijks kunnen de zwemwaterlocaties in regionale wateren worden vastgesteld middels een partiële herziening van het Waterplan. Na vaststelling zullen deze locaties worden gecontroleerd op zwemwaterkwaliteit en veiligheid en worden er zo nodig negatieve zwemadviezen of zwemverboden ingesteld.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Databestanden

OGC:WFS

Aangemaakt op: 12/20/2018 - 14:34
Last Modified: 12/20/2018 - 14:34

OGC:WMS

Aangemaakt op: 12/20/2018 - 14:34
Last Modified: 12/20/2018 - 14:34

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-01-05T14:27:20.105495
Aangemaakt 2019-01-05T14:27:20.105484
Thema Natuur en milieu
Data-eigenaar Zuid-Holland (provincie)
NGR metadata id d8c3ed4a-a19f-4f2a-a8b3-19dd68706d40
data.overheid.nl package id 2efd42b6-7124-4c6d-ab61-196b2fa6f8c3