Signaleringskaart riolering

Waardering: (0 stemmen)

De signaleringskaart riolering signaleert op buurtniveau (gebiedsgrenzen volgens CBS) hoeveel procent van de riolering ouder is dan 50 jaar. De levensduur van riolering loopt sterk uiteen en kan oplopen tot 100 jaar. De gemiddelde levensduur is zo'n 50 jaar, maar dit wordt regelmatig niet gehaald door bijvoorbeeld verzakking. De kaart heeft de levensduur van het riool geclassificeerd. ‘0-30 jaar’ geeft aan dat er geen tot zeer kleine kans is dat het riool binnen 10 jaar vervangen wordt. ‘30-50 jaar’ laat zien waar het aannemelijk is dat het riool binnen 10 jaar vervangen wordt. ‘>50 jaar’ laat zien waar het riool waarschijnlijk (op basis van levensduur) aan vervanging toe is. Per klasse is de lengte bepaald in meters.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Databestanden

OGC:WFS

Aangemaakt op: 12/20/2018 - 22:36
Last Modified: 12/20/2018 - 22:36

OGC:WMS

Aangemaakt op: 12/20/2018 - 22:36
Last Modified: 12/20/2018 - 22:36

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-01-05T14:32:10.596334
Aangemaakt 2019-01-05T14:32:10.596319
Thema Ruimte en infrastructuur
Data-eigenaar Zuid-Holland (provincie)
NGR metadata id b24943e0-58ab-471b-8e82-119d496d5bdc
data.overheid.nl package id 18fd3400-3433-45a4-a137-7f45b2bf3735