Natuurbeheerplan 2016 - Natte dooradering

Waardering: (7 stemmen)

Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand behoort bij het besluit van gedeputeerde staten van 14 april 2015, houdende regels over Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Databestanden

OGC:WMS

Aangemaakt op: 12/20/2018 - 22:36
Last Modified: 12/20/2018 - 22:36

OGC:WFS

Aangemaakt op: 12/20/2018 - 22:36
Last Modified: 12/20/2018 - 22:36

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-01-05T14:32:36.710651
Aangemaakt 2019-01-05T14:32:36.710634
Thema Migratie en integratie
Data-eigenaar Zuid-Holland (provincie)
NGR metadata id 97baa2a0-4244-4b8f-b04e-9e9b4763e9f1
data.overheid.nl package id c86dcbc5-9bcb-4b6c-8864-99c812b66a12