Woningbehoefteraming 2016 (WBR2016)

Waardering: (41 stemmen)

De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2016 (WBR2016) is bedoeld als “neutrale” kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. WBR2016 is een demografische prognose, waarbij (o.a.) wordt gerekend met "binnenlands migratiesaldo nul" per gemeente. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR. Voor meer informatie: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/woningbehoefteraming/

Databestanden

Aangemaakt op: 09/05/2017 - 09:45
Last Modified: 09/05/2017 - 11:17
Aangemaakt op: 09/05/2017 - 09:46
Last Modified: 09/05/2017 - 11:20
Aangemaakt op: 09/05/2017 - 09:46
Last Modified: 09/05/2017 - 11:20
Aangemaakt op: 09/05/2017 - 09:46
Last Modified: 09/05/2017 - 09:46

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bron Provincie Zuid-Holland, CBS, ABF Research
Bijgewerkt 2018-09-26T10:35:35.793940
Aangemaakt 2017-09-05T09:40:45.703589
Contact naam Ewoud Smit
Contact e-mail e.smit@pzh.nl
Thema huisvesting
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zuid-Holland
Email data-eigenaar zuid-holland@pzh.nl
Update frequentie 3 jaarlijks
Periode 2014-2040